Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel

Công ty kinh doanh kho vận tải chuyển phát

Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel Tuyển dụng

Nhân Viên Kinh Doanh

29/05/2021
Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế
Toàn thời gian