Tổng Công ty Thái Sơn chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Tổng Công ty Thái Sơn, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Tổng Công ty Thái Sơn

 TỔNG CÔNG TY THÁI SƠN thành lập năm 1991  là doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ Quốc Phòng .

TỔNG CÔNG TY THÁI SƠN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN TOP 10 DOANH NGHIỆP TÍN NHIỆM NHẤT VIỆT NAM CÙNG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ NĂM 2015 VÀ CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP

Tổng Công ty Thái Sơn Tuyển dụng

Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Cảng (Kinh Nghiệm Từ 3 Năm)

30/11/2020
Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, Miền Nam, Miền Trung
Toàn thời gian