Toshiba Software Development (Vietnam) Co., Ltd.

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Toshiba Software Development (Vietnam) Co., Ltd. chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Toshiba Software Development (Vietnam) Co., Ltd., bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Toshiba Software Development (Vietnam) Co., Ltd.

Established in April 2007, Toshiba Software Development (Vietnam) Co., Ltd is software company with 100% invested from Toshiba Corporation (Japan). We are developing software for social infrastructure and digital products. And we are also developing tools for software development. Toshiba Software Development (Vietnam) Co., Ltd aims to become a leading company in software development.

Recently, we are developing software for variety of Toshiba products & solutions, including following business domains: (i) Energy Systems & Solutions, (ii) Infrastructure Systems & Solutions, (iii) Electronic Devices & Storage Solutions, (iv) Digital Solutions. Besides, TSDV have been also working on R&D activities of cutting-edge fundamental software technologies. Our goal is to become an overseas core development center for Toshiba and a leading company in software development field.Toshiba Software Development (Vietnam) Co., Ltd. Tuyển dụng