Trần Phong Computer chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trần Phong Computer, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trần Phong Computer

Lắp đặt, cài đặt, sửa chữa máy tính

Xử lý sự cố, bảo trì máy tính, máy in, thi công mạng máy tính.