Trancosmos Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trancosmos Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trancosmos Việt Nam

Transcosmos chính thức đi vào hoạt động từ năm 1966 tại Nhật Bản. Băt đầu từ đó, chúng tôi đã biết kết hợp giữa Nguồn nhân lực và công nghệ Kỹ thuật hiện đại để hỗ trợ sự thành công của các doanh nghiệp.

Nhận biết được tầm quan trọng của con người trong sự phát triển của Công ty cũng như gia tăng sự hài lòng đến cho khách hàng, chúng tôi không chỉ “tuyển dụng những nhân tài” mà chúng tôi còn có mong muốn “tạo ra những nhân tài” để phục vụ vào mục đích chung của toàn xã hội.

Trancosmos Việt Nam Tuyển dụng