Trendy Nails - Korean Nails & Eyelashes

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trendy Nails - Korean Nails & Eyelashes chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trendy Nails - Korean Nails & Eyelashes, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trendy Nails - Korean Nails & Eyelashes

Chuỗi Salon Nails cao cấp được đầu tư theo công nghê, kĩ thuật và tiêu chuẩn Hàn Quốc đầu tiên tại Việt Nam.