TRG International (CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

TRG International (CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TRG International (CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TRG International (CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM)

TRG IT is an international B2B software company, focusing on delivering technical excellence. We supply Enterprise Resource Planning (ERP), Financial Management, Enterprise Performance Management (d/EPM), BI & Analytics, Retail Management, Hospitality and Professional Services.