Triac Composites chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Triac Composites, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Triac Composites

Triac Composites is an internationally owned and managed company,

based in HCMC, Vietnam. 

While Triac Composites' origins are in manufacturing composite sailing 

boats, its future actively includes expanding the use of composites into 

other industries.