Trung tâm Can thiệp sớm SUN RISE

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trung tâm Can thiệp sớm SUN RISE chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trung tâm Can thiệp sớm SUN RISE, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung tâm Can thiệp sớm SUN RISE

Trung tâm có đội ngũ giáo viên dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực can thiệp trẻ, phòng học trang bị đầy đủ các giáo cụ phục vụ cho công tác can thiệp