Trung tâm Công nghệ Phần mềm PandaTech

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trung tâm Công nghệ Phần mềm PandaTech chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trung tâm Công nghệ Phần mềm PandaTech, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung tâm Công nghệ Phần mềm PandaTech

Kinh doanh và sản xuất phần mềm:

1) Phần mềm thiết kế theo yêu cầu doanh nghiệp

2) Phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử 

3) Ứng dụng quản lý nhà hàng, khách sạn, quản trị khách hàng 

4) Dịch vụ marketing thuê ngoài, quản trị website 

5) Thiết kế website