Trung tâm Công nghệ thông tin - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

http://www.vnpost.vn/

5000+ nhân viên

Giới thiệu công ty

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) được hình thành trên cơ sở triển khai Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg ngày 23/3/2005. 

- Cơ cấu tổ chức của Vietnam Post: 68 đơn vị hoạch toán phụ thuộc (gồm 63 Bưu điện tỉnh, thành phố, Công ty PHBC Trung ương, Công ty Datapost, Công ty Vận chuyển và Kho vận, Trung tâm Đào tạo, Công ty Tem Bưu chính); 01 Công ty TNHH một thành viên do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ; 3 công ty cổ phần do Tổng công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và 3 Công ty liên kết.

- Vốn điều lệ: 8.122 tỷ đồng

- Tổng nhân sự trên toàn mạng lưới: hơn 70.000 người (bao gồm cả cộng tác viên và đại lý).

Trung tâm CNTT , Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost-IT) là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc trong lĩnh vực CNTT và điều hành các ứng dụng CNTT của Tổng công ty bao gồm:

Các lĩnh vực hoạt động

(1) Dịch vụ công, Hành chính công 

(2) Bưu chính Logistics

(3) Phân phối bán lẻ

(4) Dịch vụ số

(5) Nền tảng quản trị

Ngoài ra VNPOST cũng là doanh nghiệp chuyển phát duy nhất được Nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ bưu chính công ích phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giảm nhẹ thiên tai. Bên cạnh đó Tổng công ty tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như: miễn cước hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào Miền Trung; miễn cước gửi bảo trợ cho các Trung tâm nhân đạo, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện…

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tòa VNPost, số 5 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội