Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG là đơn vị chuyên nghiên cứu, lập đánh giá tác động môi trường, thực hiện tư vấn và giám sát chất lượng môi trường, thiết kế và cung cấp các thiết bị hệ thống xử lý trong các lĩnh vực môi trường như nước thải, chất thải rắn.

Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường Tuyển dụng

Nhân Viên Phòng Tư Vấn

06/12/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian