Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng Hà Nam.

Trung tâm có chức năng tư vấn đầu tư xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của pháp luật bao gồm: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị; Lập dự án đầu tư; Lập, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; Khảo sát, thí nghiệm xây dựng; Quản lý dự án và các lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng khác.

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Tuyển dụng