Trung Tâm Hợp Tác Trí Tuệ Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trung Tâm Hợp Tác Trí Tuệ Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trung Tâm Hợp Tác Trí Tuệ Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung Tâm Hợp Tác Trí Tuệ Việt Nam

Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam (Vietnam Intellectual Cooperation Center - VICC) là một tổ chức phi chính phủ có cam kết lâu dài trong việc lan tỏa tri thức đến với cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển của mạng lưới trí thức và lãnh đạo trẻ tại Việt Nam. Các chương trình và dự án hiện tại của VICC tập trung vào 2 lĩnh vực trọng tâm là Phát triển Lãnh đạo trẻ và Phát triển Văn hóa đọc.

Nhằm đẩy mạnh mảng chương trình Phát triển Lãnh đạo trẻ, chúng tôi cần tìm ứng viên phù hợp cho vị trí Giám đốc dự án Học viện Lãnh đạo.