Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel (VTTEK)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel (VTTEK) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel (VTTEK), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel (VTTEK)

Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel (VTTEK) là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội VIETTEL. Nhiệm vụ chính của trung tâm là nghiên cứu công nghệ, sản xuất thiết bị mạng viễn thông gồm: hệ thống truy cập di động, cố định; thiết bị truyền dẫn; hệ thống mạng lõi; các nền tảng VAS. Hiện tại các sản phẩm của Trung tâm đã được triển khai và kinh doanh tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới như Peru, Cameroon, Tanzania, Đông Timor và Burundi...

Dự án Site Router là dự án nghiên cứu và sản xuất thiết bị mạng Router hỗ trợ L3/L3, QoS và MPLS. Thiết bị do Viettel làm chủ 100% công nghệ bao gồm tự thiết kế phần cứng, tự phát triển phần mềm hệ thống và phát triển giao thức mạng. Dự án là nền móng để Viettel làm chủ hoàn toàn công nghệ truyền dẫn, là tiền đề để Viettel sản xuất các thiết bị phức tạp hơn như Agg Router, Core Router, Security Router. Đây sẽ là thiết bị viễn thông “Made in Vietnam” đầu tiên.