Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD)

Được thành lập năm 2002, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và truyền thông về sức khỏe cộng đồng và phát triển xã hội.