Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Mobifone - Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Mobifone - Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Mobifone - Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Mobifone - Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển MobiFone được thành lập ngày 10/02/2015 theo Quyết định số 230/QĐ-MOBIFONE-HĐTV của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển MobiFone có chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, phát triển công nghệ ; ứng dụng các kết quả nghiên cứu, phát triển, các giải pháp khoa học công nghệ mới tại Tổng công ty;

- Thiết kế, phát triển và sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ công nghệ thông tin..;

- Nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ hiện có với chất lượng và giá thành tối ưu;

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu và triển khai các công nghệ đã được giao ; tiến hành các hợp tác liên kết nghiên cứu khoa học công nghệ với các doanh nghiệp;

- Thực hiện tư vấn về chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ,... tư vấn về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ cho nội bộ Tổng công ty và các đơn vị ngoài.