Trung tâm ngoại ngữ CBA

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trung tâm ngoại ngữ CBA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trung tâm ngoại ngữ CBA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung tâm ngoại ngữ CBA

Charles Branson Academy (CBA) là công ty đào tạo ngoại ngữ và IELTS Online với 14 năm kinh nghiệm giảng dạy từ Giám Đốc Điều Hành và đội ngũ giáo viên IELTS 8.0 trở lên, kèm với trợ giảng 7.5 trở lên.


CBA có mục tiêu thay đổi hoàn toàn cách dạy và học IELTS tại Việt Nam trước tiên, và học Ngoại Ngữ về sau của học sinh tại Việt Nam. Mục tiêu khi trung tâm được lập ra là thay đổi con đường học Ngoại Ngữ và IELTS của 10,000 học sinh. Và ngay bây giờ, chúng mình đang cần giáo viên IELTS nhiệt huyết, đáng tin cậy và trung thực để tham gia đội ngũ giáo viên đang ngày một tăng tại đây!


Bạn có thể tìm hiểu thêm về CBA qua website www.cbavn.com hoặc Instagram của CBA tại @charlesbransonacademy hoặc YouTube tại Charles Branson Academy.

Trung tâm ngoại ngữ CBA Tuyển dụng