Trung Tâm Ngoại Ngữ New Sky - Công Ty TNHH Giáo Dục và Dịch Vụ Hồng Ngọc

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trung Tâm Ngoại Ngữ New Sky - Công Ty TNHH Giáo Dục và Dịch Vụ Hồng Ngọc chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trung Tâm Ngoại Ngữ New Sky - Công Ty TNHH Giáo Dục và Dịch Vụ Hồng Ngọc, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung Tâm Ngoại Ngữ New Sky - Công Ty TNHH Giáo Dục và Dịch Vụ Hồng Ngọc

trung tâm ngoại ngữ New Sky thuộc công ty TNHH Giáo Dục và Dịch Vụ Hồng Ngọc phát triển hệ thống giáo dục tiếng anh ở trung tâm cũng như là hợp tác với các trường để đưa giáo viên nước ngoài vào trường dạy học. Điều hành là thầy Nguyễn Linh- Hiệu trưởng trường cấp 3 Hòn Gai. Môi trường làm việc thân thiện phát triển cho những bạn mới ra trường muốn được làm việc và đào tạo trong môi trường giáo dục