TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KINH TẾ (CED)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KINH TẾ (CED) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KINH TẾ (CED), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KINH TẾ (CED)

Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế (tên tiếng Anh là The Centre of Economics Development – Viết tắt là CED), trực thuộc Viện nghiên cứu Châu Á – thành viên của Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu (GAIE), thành lập vào năm 2001. CED là trung tâm chuyên đào tạo nâng cao và chuyên sâu các ngành học kinh tế. Mục tiêu của chúng tôi là trang bị kiến thức khoa học hiện đại và kinh nghiệm thực tế giúp người học thành công trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập toàn cầu hóa của nền kinh tế Việt Nam hiện nay.

Mối quan hệ đối tác hiện nay của Viện nghiên cứu Châu Á – Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu với trên 300 trường đại học và các đơn vị giáo dục lớn trong và ngoài nước là một điều kiện thuận lợi để Trung tâm phát triển Khoa học Kinh tế hợp tác và xây dựng các khóa học đào tạo “Khoa học Kinh tế” phù hợp với nhu cầu học tập và phát triển nghề nghiệp tương lai của các bạn sinh viên, các Anh/Chị đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà quản lý, ban giám đốc doanh nghiệp trong nước.