Trung tâm Phòng, chống Tai nạn thương tích Trẻ em

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trung tâm Phòng, chống Tai nạn thương tích Trẻ em chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trung tâm Phòng, chống Tai nạn thương tích Trẻ em, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung tâm Phòng, chống Tai nạn thương tích Trẻ em

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRẺ EM (CAIP)

Trung tâm Phòng chống Tai nạn Thương tích Trẻ em (CAIP) là một tổ chức thuộc Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam, với nhiệm vụ nghiên cứu, tìm tòi các tài liệu, chương trình học về tai nạn thương tích để cung cấp các khóa đào tạo kỹ năng an toàn cho trẻ em, từ đó trang bị cho các em những kiến thức cần thiết giúp các em có thể xử lý các tình huống liên quan đến tai nạn thương tích trong cuộc sống.

HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM VIỆT NAM

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam là một tổ chức xã hội nhằm tập hợp, đoàn kết những cá nhân, tổ chức của Việt Nam có tâm huyết, tự nguyện hoạt động phấn đấu cho mục đích giúp cho trẻ em được hưởng các quyền cơ bản; tham gia ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em theo quy định của pháp luật quốc gia và Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

Hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, hiệp thương và thống nhất hành động; tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về lĩnh vực hoạt động của Hội.

HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

  • Truyền thông về quyền trẻ em
  • Truyền thông về bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo hành, bị xâm hại, về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, về sức khoẻ sinh sản vị thành niên 
  • Tổ chức các lớp tập huấn cho người làm về công tác trẻ em tại cộng đồng, hội viên, tình nguyện viên, cộng tác viên và trẻ em tại cộng đồng 
  • Tổ chức các lớp tập huấn cho trẻ em về các kỹ năng an toàn, giúp các em có thể tự chủ động bảo vệ được bản thân trước các tình huống nguy hiểm trong cuộc sống
  • Tổ chức các lớp tập huấn tại các trường học cho giáo viên, học sinh và các cán bộ công nhân viên thực hiện công tác chăm sóc trẻ em trong trường.