Trung Tâm Tiếng Anh WOW English

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trung Tâm Tiếng Anh WOW English chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trung Tâm Tiếng Anh WOW English, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung Tâm Tiếng Anh WOW English

Cách ứng tuyển

Gửi CV và tiêu đề mail theo mẫu [WOW]_[Địa điểm làm việc_Họ Tên_Vị trí ứng tuyển]

Ví dụ : CS1_Nguyễn Văn A_Nhân viên marketing

Vào email : wowenglishrs@gmail

(Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)