Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nghề cho nhân viên có hoàn cảnh khó khăn

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nghề cho nhân viên có hoàn cảnh khó khăn chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nghề cho nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nghề cho nhân viên có hoàn cảnh khó khăn

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (Trung tâm REACH) là tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.