Trung tâm UNESCO Tư vấn và Truyền thông Quốc tế (UCIC)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trung tâm UNESCO Tư vấn và Truyền thông Quốc tế (UCIC) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trung tâm UNESCO Tư vấn và Truyền thông Quốc tế (UCIC), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung tâm UNESCO Tư vấn và Truyền thông Quốc tế (UCIC)

Trung tâm UNESCO Tư vấn và Truyền thông Quốc tế (UCIC) là một tổ chức xã hội, hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, theo lý tưởng của UNESCO và tôn chỉ mục đích của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam. Trung tâm do ban chấp hành Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam thành lập.

Lĩnh vực hoạt động

- Tư vấn truyền thông doanh nghiệp

- Tuyên truyền kiến thức cần thiết trong xã hội cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

- Phát triển, nâng cao nguồn nhân lực trẻ