Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng

Trung tâm vi mạch Đà Nẵng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và thiết kế trong lĩnh vực vi mạch điện tử.