Trường Anh Ngữ Hoàng Anh

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trường Anh Ngữ Hoàng Anh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trường Anh Ngữ Hoàng Anh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trường Anh Ngữ Hoàng Anh

CÔNG TY GIÁO DỤC BRI-IELTS

Công ty đầu tiên trong lĩnh vực Giáo dục áp dụng nền tảng số 4.0 vào việc Giảng dạy ONLINE và OFFLINE nhằm thúc đẩy động lực học tập giúp học viên tiến gần hơn với con đường chinh phục tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng.