Trường Đào tạo Thực tế Kiyosaki

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trường Đào tạo Thực tế Kiyosaki chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trường Đào tạo Thực tế Kiyosaki, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trường Đào tạo Thực tế Kiyosaki

Trường Đào tạo Thực tế Kiyosaki (viết tắt Trường Kiyosaki) là đơn vị hoạt động với định hướng giúp nâng cao năng lực của mỗi cá nhân, tổ chức thông qua việc mang đến những Khoá học kỹ năng mềm chất lượng, mang tính thực tiễn và ứng dụng cao.