TRUONG NHAT NGU VICTORIA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TRUONG NHAT NGU VICTORIA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TRUONG NHAT NGU VICTORIA

Truong Nhat ngu Victoria, tru so chinh toa tai Tokyo, gan ga Shinjuku va ga Yoyogi.

Truong duoc thanh lap tu nam 2014, voi co so vat chat va trang thiet bi hien dai  nham giup hoc sinh co the hoc tap tot nhat.