TopCV sẽ tiền hành bảo trì nâng cấp hệ thống từ 00:00 ngày 28/5/2020 đến 06:00 ngày 28/5/2020. Quý khách vui lòng kết thúc thao tác và lưu dữ liệu trước thời gian này. TopCV xin trân trọng cảm ơn!

Trust Circle Global chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trust Circle Global, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trust Circle Global

Supporting a team with world-class founders, world-class investors, and a gigantic global market of 3.5 trillion USD is such a rare chance. We invite you to participate in such an opportunity right in the middle of Ho Chi Minh City.

Trust Circle is looking for a youthful, diligent, hard-working, creative and self-motivated person who want to succeed with us and commit to recruit the best talents for the team. To do this, we want you to join us wholeheartedly like all other members of the team. In return, we will provide you with the best supports and resources to succeed in your taking.