TRUSTING AI chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TRUSTING AI, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TRUSTING AI


TRUSTING AI Tuyển dụng

Trợ lý tiếng Trung

30/09/2019
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian