Trusting Social chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trusting Social, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trusting Social

Reinventing Credit Scoring

based on social, mobile and web data

Marketplace lending is disrupting retail banking by leveraging propriety Big Data credit scoring technologies. Our mission is to make the technologies available to as many businesses as possible.