TSI VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TSI VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TSI VIỆT NAM

Thai Sankei international: is established in November, 2001 in Bangkok, Thailand by Mr. Minoru Shiotani and partners, a company specialized focus on design interior products. With professional design staffs having many year experience in the field, company achieved trust and favor from clients about quality as well as price in Thailand. Following the initial success and basing on customer’s demand, Thai Sankei International is expanded to Vietnam market in Hanoi in 2008 and Ho Chi Minh City in 2010.

T.S.I Vietnam: satisfied large demands of client in Vietnam for interior design and decor work. The proof is that we have many clients from different sectors as local firms, banking institutions, oversea representative offices, hotels, restaurants, schools, showrooms, factories as well as resident sectors.