TSN co.ltd chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TSN co.ltd, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TSN co.ltd

TSN co.ltd là doanh nghiệp bán lẻ adidas, hiện nay đang mở rộng và phát triển thị trường ở khu vực Nam Trung bộ.