TTS Group chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TTS Group, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TTS Group

The TTS Group of companies is a leading specialist traffic engineering, transport planning and market research firm that provides an integrated range of consulting services in South East Asia. Our strategically located offices in Singapore and Hanoi provide professional services covering all elements of traffic engineering, transport planning, market research and data collection specifically tailored to the development and transport infrastructure sectors.