TTS Group chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TTS Group, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TTS Group

TTS Group là một công ty đi đầu trong lĩnh vực kỹ thuật giao thông vận tải, có trụ sở tại

Singapore, Việt Nam và Australia. Sau ba năm hoạt động, văn phòng tại Hà Nội, Việt Nam đã

phát triển thành một doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn giao thông với chuyên

môn trong nhiều khía cạnh như kỹ thuật giao thông, thiết kế giao thông, nghiên cứu thị

trường và điều tra dữ liệu.