tuanpin.vn chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của tuanpin.vn, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu tuanpin.vn

Tuanpin.vn hướng tới chuỗi cửa hàng sửa chữa điện thoại lớn nhất trên toàn quốc.


Chúng tôi làm việc và phát triển dựa trên nền tảng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm. Bên cạnh đó việc duy trì mối quan hệ Win - Win giữa nhà đầu tư, người điều hành, quản lý, toàn bộ nhân viên cũng là một giá trị cốt lõi quan trọng của chúng tôi.

tuanpin.vn Tuyển dụng