Tubudd chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Tubudd, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Tubudd

Tubudd là một công ty app dành cho du lịch để kết nối giữa người du lịch và người bản địa. Tubudd được thành lập tại Anh và vừa chuyển về Việt Nam để hoạt động. Việt Nam là địa bàn đầu tiên Tubudd chọn để phát triển. Vì là công ty mới tại Việt Nam và cũng là start up nên cũng có nhiều khó khăn nhưng luôn hướng đến một con đường lớn hơn.