TUYỂN DỤNG CENLAND chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TUYỂN DỤNG CENLAND, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TUYỂN DỤNG CENLAND

Công ty cổ phần Bất động sản thể kỷ được thành lập vào năm 2002, với gần 18 năm phát triển và với quy mô trên 2000 nhân sự, Công ty cổ phần Bất động sản thế kỷ Cenland hiện đang chiếm thị phần phân phối lớn nhất thị trường bất động sản. Đông thời cũng là đơn vị có mối quan hệ uy tín với rất nhiều chủ đầu tư lớn như Dabako, Sun group, Vimefuland,...