Ubiquest Limited Company chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Ubiquest Limited Company, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Ubiquest Limited Company

Ubiquest is an urban game and event agency based in Ho Chi Minh City. Our goal is to organize live-action games and scripted events all over Vietnam for local and international companies, private groups and individuals.

We were rewarded the first prize for the Entrepreneur category of the French Business awards competition in 2016.

In 2017, we were shortlisted as one of the most innovative startups of the Mekong region for our Urban Tales concept and invited to attend the Mekong Innovative Startup Tourism (MIST) Investor showcase at the Mekong Tourism.