UCOMY chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của UCOMY, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

UCOMY Tuyển dụng

Front-End Dev (Reactjs, Vuejs, JavaScript)

09/06/2021
Hà Nội, Thanh Xuân
Toàn thời gian