V-Key chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của V-Key, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu V-Key

V-Key is a global leader in software-based digital security. V-Key’s pioneering mobile technology powers ultra-high-security solutions for mobile identity, authentication, authorization, and payments for major banks, payment gateways, and government agencies. V-Key is the inventor of V-OS, the world’s first virtual secure element that uses advanced cryptographic and cybersecurity protections to comply with standards previously reserved only for expensive hardware solutions.