VA Trade Promotion chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của VA Trade Promotion, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu VA Trade Promotion

VA Trade Promotion was established on 1st July 2016 in Australia with anambitious vision to build a bridge between business communities in Australia and Vietnam. The founders are youth, enthusiastic, well-educated and enormous experiences in different industries in both countries such as real estate, education, banking, finances, and technology, etc. Our core services will be offered in wide range of industries included:

• Business trips

• Business matching through seminars, business events.

• Immigration services

• Investment Consulting

• Executive Program

• Education Consulting