Văn phòng đại diện MACDERMID Hongkong Limited tại Hà Nội

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Văn phòng đại diện MACDERMID Hongkong Limited tại Hà Nội chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Văn phòng đại diện MACDERMID Hongkong Limited tại Hà Nội, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Văn phòng đại diện MACDERMID Hongkong Limited tại Hà Nội

MacDermid Enthone Electronics Solutions and Alpha Assembly Solutions along with their advanced electronics, photomasks, and advanced materials businesses, have merged to become MacDermid Alpha Electronics Solutions.  

MacDermid Alpha has the advantage of an integrated product offering combined with cross-functional knowledge in the Circuitry, Assembly, and Semiconductor segments. We believe having a strong foothold in every step of the electronics supply chain is crucial to our ability to help our customers succeed.

Văn phòng đại diện MACDERMID Hongkong Limited tại Hà Nội Tuyển dụng