Văn phòng luật sư Mặt Trời Mới

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Văn phòng luật sư Mặt Trời Mới chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Văn phòng luật sư Mặt Trời Mới, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Văn phòng luật sư Mặt Trời Mới

Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới thành lập ngày 22 tháng 3 năm 2006 theo Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Luật sư số 03010013 do Sở Tư pháp Hà Nội cấp.

Với phương châm “Chuyên nghiệp – Chuyên sâu - Chuyên tâm” văn phòng luôn nỗ lực vươn lên cả về kỹ năng và đạo đức hành nghề Luật sư, nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của Khách hàng, góp phần hạn chế rủi ro pháp lý, thúc đẩy sự thành công vững chắc cho Khách hàng. 

  Chúng tôi luôn chú trọng nâng cao kỹ năng thực hành nghề của các thành viên, điều này là cầu nối để chúng tôi xây dựng các nhóm làm việc gắn kết và chuyên nghiệp. Nhờ đó, các thành viên của Mặt Trời Mới có thể đồng thời khai thác kỹ năng của một chuyên viên PR, cán bộ dự án, biên tập viên và phiên dịch viên để hỗ trợ đắc lực cho hoạt động chuyên môn pháp lý. Ngoài ra, Mặt Trời Mới luôn quan tâm xây dựng mối quan hệ sâu rộng với báo giới và các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm hỗ trợ tốt nhất đối với các dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Đó là nền tảng cơ bản cho phép Mặt Trời Mới có thể phản ứng nhanh nhạy và tham gia một cách hiệu quả vào các giao dịch phức tạp và đầy thách thức mà không làm lỡ cơ hội hợp tác, kinh doanh của Khách hàng.