Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam

Phan Law Vienam là đơn vị có uy tín và chuyên nghiệp trong các hoạt động hỗ trọ đăng ký, giải trình và xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ - rủi ro thường hay xảy ra nhất trong hoạt động nhượng quyền thương mại.

Đội ngũ chung tôi có nhiều kinh nghiệm tư vấn nhiều lĩnh vực hợp đồng khác nhau như: đại lý, đào tạo, mua bán hàng hóa, cung ứng dich vụ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ...đều là những lĩnh vực quan trọng và cần thiết với nhượng quyền thương mại. Chuyên viên tư vấn pháp lý với tư duy nhạy bén, nắm bắt tốt các xu hướng phát triên nhượng quyền tai Việt Nam và trên thế giới.

Ngoài ra, Phan Law Vietnam còn có nhiều kinh nghiệm tham gia tư vấn, đàm phán nhượng quyền thương mại điện tử nước ngoài vào Việt Nam...