VĂN PHÒNG PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI CRIPTON VIỆT NAM (TCV J.S.C)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

VĂN PHÒNG PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI CRIPTON VIỆT NAM (TCV J.S.C) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của VĂN PHÒNG PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI CRIPTON VIỆT NAM (TCV J.S.C), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu VĂN PHÒNG PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI CRIPTON VIỆT NAM (TCV J.S.C)

LEKAR GROUP - TẬP ĐOÀN BAO GỒM 03 PHÁP NHÂN (CÔNG TY)

- Công ty Cổ phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka;

- Công ty Cổ phần Thái Cripton Việt Nam;

- Công ty T.I.P. -  Liên doanh Thái Lan tập đoàn Thái Lan King Brites