Viện Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Ngân Hàng Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Viện Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Ngân Hàng Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Viện Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Ngân Hàng Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Viện Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Ngân Hàng Việt Nam

Vietnambankers là viện thuộc thành viên hiệp hội ngân hàng Viet Nam, viện là nơi tuyển dụng và đào tạo cán bộ, nhân sự ngân hàng...với nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo nhân lực bank, là nơi quy tụ những cán bộ nguồn, giám đốc chi nhánh , vùng...sẽ mang lại cho hoc viên những trải nghiệm thiết thực, những bài học về chuyên muôn thực tiễn hay những kỹ năng mềm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng....là nơi cung cấp nguồn nhân lực tốt nhất cho các bank.