Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim

Nghiên cứu, tư vấn thiết kế các dự án về khoa học, công nghệ và môi trường trong ngành công nghiệp mỏ và luyện kim

Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim Tuyển dụng

Kiến Trúc Sư

23/05/2021
Hà Nội
Toàn thời gian