VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HOÁ

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HOÁ chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HOÁ, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HOÁ

Viện kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá (VPQI) được thành lập theo Quyết định số 655/QĐ-LHHVN ngày 17 tháng 09 năm 2015, trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ theo số đăng ký A – 1457.

Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực sản xuất và an toàn; Thử nghiệm, kiểm nghiệm, chứng nhận, giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo lường; Kiểm định chất lượng, kỹ thuật an toàn

.- Chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, VietGAP

- Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

- Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá

- Đào tạo ISO, ATTP.