Viện phát triển quốc tế học

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Viện phát triển quốc tế học chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Viện phát triển quốc tế học, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Viện phát triển quốc tế học

Viện Phát triển Quốc Tế học thành lập năm 1997, là đơn vị được nhà nước giao chức năng đào tạo cấp chứng chỉ trong các lĩnh vực: Nghiệp vụ đấu thầu, quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, giám sát thi công, chỉ huy trưởng công trường, kỹ năng đàm phán và soạn thảo HĐ, kỹ năng giao tiếp đối ngoại, kỹ năng lãnh đạo, phương pháp giảng dạy tích cực và thuyết trình hiệu quả, quản lý lao động tiền lương, nghiệp vụ kinh doanh bất động sản, quản trị sản xuất dành cho các tổ trưởng và quản đốc phân xưởng, nghiệp vụ văn phòng văn thư, tin học…